adv

นน มีแฟนเป็นทอมคะ ที่แนนมีแฟนเป็นทอมนั้น เพราะว่า พี่เขาเอาใจแนนเก่งมากคะ แนนนั้น เรียนอยู่ชั้น ม.ปลายเท่านั้น ส่วนพี่เบส นั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี 3 แล้วคะ บ้านพี่เบสนั้นค่อนข้างมีฐานะคะ เรื่องเงินจึงไม่เป็นปัญหากับพี่เบสเท่าไร แนนคบกับพี่เบสมา3 ... ระยะเวลา: ∼ 5 min.

Login & อ่านส่วนที่เหลือ ผู้ประพันธ์

ก่อนหน้า
เพื่อนกัน
เรื่องสั้นต่อไป
พักแรมสุดX

เรื่องสั้นอ่านล่าสุด

Mag
Mag

หากคุณมีคำถามใดๆ คุณสามารถเขียน ออนไลน์บน WhatsApp หรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่ โปรไฟล์ของฉัน

เราอยู่มาตั้งแต่ปี 2541 และมาจากประเทศไทย 50.169 คอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดของนวนิยายเพศดั้งเดิมและ 40.855 ส่วนตัวฟรี

Google Login นวนิยายเรื่องเพศฟรี

ติดต่อเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว ด้านการค้า การเมืองคุกกี้ Report Abuse