adv

ื่อของเธอแม่กู๊กไก่

ชื่อเล่นที่เพื่อนเรียกว่า ยายประถม คงมาจากที่เธอหน้าตารูปร่างเล็ก

ตัดผมยังหน้าม้า เอาแต่ก้มหน้า ไม่พูดไม่จา

ผมบอกว่าอย่าเอาเรื่องเกตุไปบอกใครนะเธอรับปาก คะ คะ อย่างเดียว

ผมพาไปกินข้าวแล้วส่งกลับบ้าน บ้านเธออยู่ ช่วงถนน เดียว... ระยะเวลา: ∼ 5 min.

Login & อ่านส่วนที่เหลือ ผู้ประพันธ์

ก่อนหน้า
เจ๊หลี
เรื่องสั้นต่อไป
แพรวที่รัก

เรื่องสั้นอ่านล่าสุด

หากคุณมีคำถามใดๆ คุณสามารถเขียน ออนไลน์บน WhatsApp หรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่ โปรไฟล์ของฉัน

เราอยู่มาตั้งแต่ปี 2541 และมาจากประเทศไทย 50.169 คอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดของนวนิยายเพศดั้งเดิมและ 40.854 ส่วนตัวฟรี

Google Login นวนิยายเรื่องเพศฟรี

ติดต่อเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว ด้านการค้า การเมืองคุกกี้ Report Abuse