adv

วัดดีค่ะ แอนได้อ่านเรื่องของเพื่อนๆมานานแล้ว ก็เลยอยากเล่าเรื่องของตัวเองบ้าง แอนอายุ19ค่ะ เรียนอยู่ปีสองของมหาลัยเอกชนที่นึง แอนเป็นคนโชคดีค่ะเพราะหน้าตาแอนจัดว่าดีมาก คุณพ่อของแอนเป็นคนไทยจีน ส่วนคุณแม่ของแอนเป็นคนอเมริกันค่ะ พอคลอดออกมาก็เลยเป็น... ระยะเวลา: ∼ 5 min.

Login & อ่านส่วนที่เหลือ ผู้ประพันธ์

เรื่องสั้นต่อไป
ใจดีจะมีโชค

เรื่องสั้นอ่านล่าสุด

หากคุณมีคำถามใดๆ คุณสามารถเขียน ออนไลน์บน WhatsApp หรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่ โปรไฟล์ของฉัน

เราอยู่มาตั้งแต่ปี 2541 และมาจากประเทศไทย 50.169 คอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดของนวนิยายเพศดั้งเดิมและ 40.853 ส่วนตัวฟรี

Google Login นวนิยายเรื่องเพศฟรี

ติดต่อเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว ด้านการค้า การเมืองคุกกี้ Report Abuse