adv

สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ 43,014 นวนิยายทางเพศที่มีศักยภาพและฟรีบางส่วน & โฆษณาติดต่อ เติมเต็มจินตนาการ เรากางขาและความสุขมาตั้งแต่ปี 2000

 START

PRIVATLIVS POLITIKP rivatlivspolitik
Version 1.0
Senest opdateret 1. november 2020


Denne privatlivspolitik indeholder informationer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger som kunde.
DATAANSVARLIG

Den dataansvarlige er
Sexnoveller.dk & Lydnoveller Co LTd
Louisevej 24 – 8220 Brabrand
Telefon: +4536967597
E-mail: [email protected]

VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Herunder følger en oversigt over vores behandlingsaktiviteter, som involverer dine personoplysninger. Klik på en aktivitet for at læse mere.

FORMÅLENE MED BEHANDLINGERNE
Dine personoplysninger vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet heri. Vores behandling er begrænset til personoplysninger som er nødvendige og relevante til opfyldelse af formålene.
Før vi indsamler dine personoplysninger, vurderes om det er muligt at begrænse mængden af personoplysninger. Vi vurderer også , om det er muligt at anonymisere dine personoplysninger eller behandle dine personoplysninger pseudonymiseret. Vores behandling af dine personoplysninger omfatter kun de oplysninger, som er nødvendige at behandle i henhold til de(t) oplyste formål.

COOKIES
Sitet benytter cookies. Venligst se vores cookiepolitik på vores hjemmeside.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
I tilfælde af mistanke om lovovertrædelser kan personoplysninger, ved modtagelse af editionskendelse, blive videregivet til politiet. Hvis vi i forbindelse med vores drift af sitet bliver gjort opmærksomme på at strafbare handlinger udføres ved brug af, sitet vil vi af egen drift melde dette til politiet. For at levere vores tjenester anvender vi databehandlere, som vi til indgået relevante databehandleraftaler med. Herunder finder du en liste over vores databehandlere, og i hvilket omfang de behandler oplysninger for os.

YAYNET A/S
· Hosting services · Databehandleraftale indgået med virksomheden.

STRIPE
Payment services · Databehandleraftale indgået med virksomheden.

Google
Development services · Databehandleraftale indgået med virksomheden.

Webmaster Central
Video conversion services · Databehandlingstillæg modtaget fra virksomheden.

Wonderpush
E-mail and notification services · Databehandlingstillæg modtaget fra virksomheden.

DINE RETTIGHEDER
For at gøre det mere gennemskueligt hvilke rettigheder du har, har vi opdelte disse i "almindelige rettigheder" og "særlige rettigheder". De almindelige rettigheder har du som udgangspunkt altid mulighed for at udøve. De særlige rettigheder er de rettigheder, som du har hvis bestemte kriterier er opfyldt; for eksempel, når du har en særlig rettighed som følge af det retsgrundlag, som behandlingen af personoplysningerne hviler på.

ALMINDELIGE RETTIGHEDER
Retten til indsigt Du har mulighed for at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder at modtage kopi af disse oplysninger. Ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling af dine personoplysninger.Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget, slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for at opretholde en profil og gøre brug af sitet, vil den dataansvarlige ikke længere kunne tilbyde dig adgang til sitet. Din profil vil i så fald blive slettet.

Der kan efter Databeskyttelsesforordningen være konkrete situationer, hvor den dataansvarlige ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Hvis du ønsker indsigt i, berigtigelse af, eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos den dataansvarlige; eller begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger; eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til sexnoveller.dk på [email protected]

SÆRLIGE RETTIGHEDER - Dataportabilitet
Rettigheden gælder når behandlingsgrundlaget er dit samtykke eller din kontrakt med os. Når behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få dine personoplysninger, som du har givet os om dig selv, udleveret i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få disse oplysninger overført direkte til en anden dataansvarlig. I visse tilfælde vil din ret til dataportabilitet være påvirket af (og evt. ikke kunne efterkommes), hvis denne krænker andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

Retten til at gøre indsigelse
Når retsgrundlaget for behandlingen er vores eller en tredjemands legitime interesser, har du retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der vedrører din særlige situation. I så fald skal vi stoppe med at behandle de oplysninger til det pågældende formål, hvis ikke vi kan påvise vægtige legitime grunde, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan ske ved at slette din profil, eller ved henvendelse til den dataansvarlige.

Retten til at klage
Du har mulighed for at klage til tilsynsmyndigheden over behandlingen af dine personoplysninger vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

1Artikel 6(1)(b) GDPR
"Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt."

2Artikel 9(2)(e) GDPR
"Behandling vedrører oplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede."

3Artikel 9(2)(a) GDPR
"Den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål, medmindre det i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret er fastsat, at det i stk. 1 omhandlede forbud ikke kan hæves ved den registreredes samtykke."

4Artikel 6(1)(f) GDPR
"Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn."

5Artikel 6(1)(c) GDPR
"Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige."

43,014 คนที่มีความสุขไม่เหมือนใครที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ ปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่น เริ่มบทใหม่ร่วมกับ

td สร้าง